Vår träningscamp i Sverige

      Träningscampen i Frankrike:

      Tusenmeters rundbana
      Invändig rundbana på gräs
      Träningsslinga runt gården
      50 boxplatser
      15 hagar
Gården
Stallen
Rundbanan
Träningsslingan